Để chào mừng năm mới truyền thống, lễ hội nước Songkran điên rồ của Thái Lan được tổ chức vào tháng 4 hàng năm trên cả nước. Nhưng