Nếu học cấp hai với Giáo sư Plum và Bà Peacock. Thì trải nghiệm này sẽ biến giấc mơ thời thơ ấu của bạn thành hiện thực. Và ngay cả khi giải quyết những bí ẩn không phải là bộ đồ...