Khi tôi đến Porto với một danh sách đầy đủ các món ăn tiêu biểu để thử, một trong những câu hỏi đầu tiên tôi được hỏi là