Có sự chú ý của bạn, phải không? Vâng, tôi có nghĩa là ” trần trụi” theo nghĩa đen . Không quần áo. Khỏa thân. Au naturel. Gọi