Không thể đến thăm thành phố Hà Nội và không ngạc nhiên bởi số lượng lớn các quán cà phê nằm rải rác trong thành phố. Hóa ra