SmartBrief, MFHA công bố Báo cáo Đa dạng Văn hóa và Dịch vụ Ẩm thực và Khách sạn

Khi chúng ta nghe nói về những thời điểm này là một thời điểm quan trọng để ngành dịch vụ ăn uống và khách sạn đại tu cách mọi thứ luôn được thực hiện và thực hiện thay đổi từ trên xuống và dưới lên, SmartBrief và Hiệp hội Dịch vụ Thực phẩm và Khách sạn Đa văn hóa (MFHA) đã hợp tác một cuộc khảo sát chuyên sâu nhằm tạo ra một báo cáo về tình trạng đa dạng trong dịch vụ ăn uống và khách sạn, đồng thời xác định các bước hành động cho nhân viên và quản lý trong việc giải quyết các sáng kiến ​​đa dạng và hòa nhập cũng như khám phá các chương trình bền vững.

Báo cáo đi sâu vào thái độ của độc giả trong ngành của SmartBrief về sự bất bình đẳng chủng tộc trong ngành dịch vụ ăn uống và khách sạn, đồng thời đánh giá nhịp đập của khán giả về tình trạng đa dạng và các sáng kiến ​​hòa nhập ngày nay. Các nhà lãnh đạo trong ngành từ MFHA, Chipotle Mexican Grill, Marriott International và Moon Rabbit chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về những hành động mà họ đang thực hiện hiện nay để đóng góp có ý nghĩa cho sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Tải xuống báo cáo miễn phí và chia sẻ nó. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một nguồn tài liệu thú vị và hữu ích cho bạn và công ty của bạn trong việc thực hiện các bước hướng tới sự thay đổi có ý nghĩa.

________________________________________________

Nếu bạn thích bài viết này, bạn có thể đăng ký SmartBrief Trí tuệ Văn hóa, ProChef SmartBrief hoặc Restaurant SmartBrief để nhận những tin tức như thế này trong hộp thư đến của mình. Để có nội dung tin tức tuyệt vời hơn nữa, hãy đăng ký bất kỳ bản tin email miễn phí nào trong số hơn 275 bản tin email miễn phí của SmartBrief ngay hôm nay.

Và, nếu bạn quan tâm đến việc tạo nội dung như thế này, hãy tìm hiểu thêm về các dịch vụ SmartStudio của SmartBrief và nhấp vào “liên hệ” để liên hệ.

");});}

Trả lời