Nhà tù ở côn đảo

Chế độ nhà tù côn đảo

Tháng 3 năm 1862, sau khi thiết lập nhà tù, đô đốc Bonard cho tàu Echo chở 50 phạm nhân đầu tiên ra Côn Đảo. Tính đến tháng 7 năm 1867, nhà tù Côn Đảo đã có 600 tù nhân. Trong 50 năm đầu, con số tù nhân ở nhà tù Côn Đảo biến động ở mức trên dưới 1000 người. Theo báo cáo của nhà tù, tháng 11 năm 1881 có 807 tù nhân, trong đó có 698 người Việt, 72 người Trung Hoa, 22 người Khmer.

Việc sử dụng lao động khổ sai của tù nhân vào các công trình quân sự và dân sự trên toàn xứ Đông Dương cùng các đợt tuyển mộ lao động cho các thuộc địa ở Guyane, Nouvelle Calédoni đã làm cho số lượng tù nhân Côn Đảo giảm nhiều. Đến tháng 12 năm 1899, Côn Đảo chỉ còn 237 tù nhân.

che-do-nha-tu-con-dao

Trong phiên họp hội đồng thuộc địa 28 tháng 9 năm 1899, nhiều quan chức thực dân đã nêu ý kiến nên đóng cửa nhà lao Côn Đảo vì số lượng tù nhân ở đây không tương xứng với chi phí quá lớn, song rốt cuộc, nhà tù Côn Đảo vẫn cần thiết để đảm bảo an ninh cho nền thống trị của Pháp ở Đông Dương. Số lượng tù nhân đã tăng lên 1.200 vào ngày 11 tháng 9 năm 1908.

Lịch sử côn đảo,trong 30 năm tiếp theo, số lượng tù nhân ở đây dao động mức trên dưới 2000. Thời Pháp thuộc, nhân số nhà tù tăng lên cao nhất vào thời điểm sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940). Các trại giam đều chốt chật tù. Trong hai năm 1941-1942, mỗi người có từ 10 đến 20 người tù chết. Báo cáo ngày 15 tháng 1 năm 1943 của nhà tù cho biết nhân số hiện hữu là 4.403 người. Tháng 5 năm 1945 số tù nhân còn lại là 3.308, hơn 1000 người đã chết vì bị đày ải trong hai năm ấy.

 

3 Comments

Add a Comment